Bevrijdende Therapie

Bevrijdende Therapie

BevrijdendeTherapie is een interventievorm gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek*. De interventievorm is wezenlijk anders dan in de huidige GGZ, bedrijfszorg en coaching gehanteerd wordt. 

Bevrijdende Therapie werkt door de last die je ervaart uit te wissen, door 'geheugen renovatie', in het Engels: Memory Reconsolidation. Deze renovatie is een ontdekking uit de neurobiologie, die therapeuten in staat stelt emotionele herinneringen – fysiek – van het slot te halen, dus op het niveau van de synapsen in het brein. Onbewuste emotionele ervaringen hoeven niet meer onderdrukt te worden, zoals met cognitieve therapiën, maar kunnen uitgewist worden met behulp van specifieke gesprekstechnieken. Het gaat dan om emotionele ervaringen die leiden tot last in het hier en nu, en die dateren uit de jeugd of komen door een nare gebeurtenis later in het leven. De feitelijke herinnering blijft bestaan, de negatieve lading verdwijnt.

Ecker en Hulley verenigen al hun kennis en vaardigheden, obv wetenschappelijk onderzoek, in een recent geupdate boek.


Lees meer


Onze focus is het behandelen van problemen rondom gedrag waarin jij verandering wilt of nodig hebt. Doel daarbij is dat je je beter gaat voelen, meer ontspannen en probleemvrij in situaties die je nu een onwenselijk gevoel geven.

*Verwijzing naar wetenschappelijke literatuur, klik hier.